Kalite Politikamız

*Hasta ve Çalışan memnuniyetini sağlamak

*Hasta ve yakınlarının haklarını korumak, tedavinin her aşamasında bilgilendirmek ve eğitmek

*Tüm çalışanların katılımı ile sürekli ölçme ve iyileştirmeyi hedeflemek

*Profesyonel kadrolar ile uluslararası düzeyde sağlık hizmeti vermek

*Çağdaş teknolojiyi kullanmak, bilimsel, vicdani ve etik ilkelerden ödün vermeden çalışmak