Amacımız; Kalite politikasını ve hedeflerini dokümante ederek, dokümante edilmiş prosedürlere atıflar yolu ile kalite yönetim sistemini açıklamak, sistem içindeki süreçlerin tanımlarını, sırasını, etkileşimlerini belirlemek ve kalite enstrümanlarının genel çerçevesini çizmektir.
 
Çalışmalarımız
 
Komiteler
— Hasta Güvenliği Komitesi
Hasta güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için hasta güvenliği kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına, bunu tesis edecek uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesine, hastalara sağlık hizmeti sunum sürecinde karşılaşabilecekleri muhtemel risk ve zararlardan korunmasına yönelik Hasta Güvenliği Komitesi kurulmuştur.
 
— Çalışan Güvenliği Komitesi
Hastane çalışanlarını fiziki ve psikolojik olarak olumlu yönde etkileyecek güvenli bir ortam yaratarak çalışan güvenliği sağlamak için Çalışan Güvenliği Komitesi kurulmuştur.
 
— Eğitim Komitesi
Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları (SKS), Hizmet İçi Eğitimler, Uyum Eğitimleri, Hastalara Yönelik vb. eğitimleri organize ve kontrollerin sağlanması amacıyla Eğitim Komitesi kurulmuştur.
 
— Enfeksiyon Kontrol Komitesi
Hastanemizde tedavi ve bakım hizmeti verilen ve tüm alanlarda enfeksiyon kontrol çalışmalarının etkin ve planlı bir şekilde sürdürülmesi için yöntemlerinin belirlenmesi ve kontrollerinin sağlanması amacıyla Enfeksiyon Kontrol Komitesinin kurulmuştur.
 
— Tesis Güvenliği
Hastanemizde çalışanların ve hastaların güvenliğini sağlamak, gelebilecek tehlikelere karşı önlemleri organize ve kontrol etmek için Tesis Güvenliği Komitesi kurulmuştur.
 
İç Tetkik / Öz Değerlendirme
Hastanemizde ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Standartları ve Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartlarının yeterlilik, uygunluk ve etkinliği yönünde tarafsız bir şekilde incelenerek uygunsuzlukları ve bunlara ilişkin düzeltici ve önleyici faaliyetleri belirlemek ve alınan bu önlemlerin etkinliğini saptamak amacıyla çalışanların önceden belirlenmiş şartlara uygun şekilde çalışıp çalışmadığını doğrulamak, dokümante edilmiş prosedürlerin, çalışma talimatların ve bunlara uygun olarak yapılan faaliyetlerin etkinliğini tespit etmek, kalite yönetim sistemindeki uygunsuzlukları ve iyileştirmeye açık alanları belirlemek için belirlenen periyotta tarafsız bir şekilde İç Tetkikçiler tarafından gerçekleştirilen denetimdir.
 
Hasta/Hasta Yakınları ve Çalışan Anket ve Öneri – Şikayetler
Hastanemiz çalışanları ile Hastaneye gelen kişilerin her türlü öneri, şikâyet ve memnuniyetlerini değerlendirmek, hizmet kalitesini geliştirmek ve verimliliği artırmak için öneri, şikâyet ve memnuniyetlerin değerlendirmesini yapmak, çalışanların kalite geliştirme ve iyileştirmeye katılım şeklini belirlemek, onların fikirlerinden yararlanarak aksayan yönlerin tespit edilmesini sağlamak ve hizmet kalitesini ön plana çıkarmak.