Müşteri Memnuniyeti Politikamız
  • Müşteri şikayetlerini almak için etkin ve verimli yöntemler oluşturmak,
  • Müşteri şikayetlerini almak ve çözmek için personeli teşvik etmek,
  • Müşteri şikayetlerini araştırıp, hızlı ve etkin çözümler üretmek,
  • Müşteri şikayetlerini, hem personel hem de hizmet açısından iyileştirme amaçlı kullanmak,
  • Müşteri şikayetlerinin bildirimlerinde adil ve objektif bir yaklaşımda bulunmak,
  • Müşteri şikayetlerini, tarafsızlık ilkesi ile kayıt altına almak,
  • Müşteri şikayetlerinin ele alınması ve çözümlenmesi için gerekli kaynak ve eğitimi sağlamak,
  • Müşteri şikayetlerinin ele alınması, çözülmesi ve geri bildirimlerinde yazılı yöntemler oluşturmak ve çalışanların bu yöntemlere uymasını sağlamak,
  • Müşteri bilgilerinin gizliliğine özen göstermek,
  • Müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedef almak,

 

Şikayet Bildirim Süreci

Şikayetler, Hasta ve Hasta Yakınları tarafından; santral, anket / şikayet formları, e mail, kurum içi yüzyüze görüşme, kurumsal web sayfası aracılığı ile Hasta Hakları Birimi’ne iletilir.
 
Şikayetleri Ele Alma Prensiplerimiz
Şeffaflık
Özel DELTA HOSPITAL, müşterilere, personele ve diğer ilgili taraflara şikâyetin nasıl ve nerede ele alınacağına dair bilgiyi, yeterli şekilde ilan etmiştir ve tüm şikayet ele alma süreci şeffaftır.
 
Erişilebilirlik
Özel DELTA HOSPITAL, şikâyetleri ele alma prosesi bütün şikâyetçiler için kolayca erişilebilir olarak oluşturmuştur. Şikâyetlerin yapılması, çözüme ulaştırılması ayrıntıları hakkında şikayet sahibine bilgiler verilir. Şikâyetleri ele alma prosesi ve destek bilgisi kolay anlaşılabilir ve kullanılabilirdir. Bilgi açık bir dildedir.
 
Cevap Verebilirlik
Özel DELTA HOSPITAL, şikâyetin alınmış olduğunu hakkında şikâyetçiyi derhal bilgilendirir. Şikâyetlerin aciliyetlerine göre cevap verilir. Şikâyetçilere nazik davranılır ve şikâyetlerin ele alınması prosesindeki ilerlemeler hakkında bilgi verilir.
 
Objektiflik
Özel DELTA HOSPITAL, her bir şikâyeti, şikâyetlerin ele alınması prosesi esnasında, adil, objektif ve tarafsız şekilde değerlendirir.
 
Ücretler
Özel DELTA HOSPITAL, şikâyetlerin ele alınması süreçlerinin tüm aşamalarında, şikâyetçi için ücretsiz hizmet verir.
 
Gizlilik
Özel DELTA HOSPITAL, şikâyetçi ile ilgili, kişisel bilgiler gerekli olduğunda, sadece kuruluş içerisinde şikâyetin ele alınması amacıyla elde edilebilirdir ve müşteri veya şikâyetçi bu bilgileri açıklanmasına açıkça rıza göstermedikçe, kişisel bilgileri açıklamaz.
 
Müşteri Odaklı Yaklaşım
Özel DELTA HOSPITAL, uyarlaması gerektiği müşteri odaklı yaklaşım şikayetleri dâhil olmak üzere geri bildirime açıktır ve yaptığı işlemlerle şikayetleri çözme taahhüdünü gösterir.
 
Hesap Verebilirlik
Özel DELTA HOSPITAL, şikâyetleri ele alma prosesinin tüm süreçleri hakkında şikayet sahibine bilgi verir, tüm süreç şeffaf ve tarafsız bir şekilde işler.
 
Sürekli İyileştirme
Özel DELTA HOSPITAL, şikâyetleri ele alma sürecinde, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak ve hizmetin kalitesinin devamlılığını sağlamak için sürekli iyileştirilmeler yapar.