Delta Hospital, insan kaynakları yönetimi süreçlerinde doğru iş, doğru zaman, doğru yer ilkeleri doğrultusunda çalışanların verimliliğini artıran politikaları uygulamaktadır.
İK yönetiminde Temel İlkelerimiz:
• Verimlilik
• İnsancıl davranış ilkesi
• Eşitlik İlkesi
• Güvence İlkesi
• Gizlilik İlkesi

İŞE ALIM VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
İşe alım ve değerlendirme sürecimizin amacı, İnsan Kaynakları Politikamız ile uyumlu pozisyon için geçerli davranışlar ve mesleki bilgi ve beceriye sahip, yenilikçi, takım çalışmasına inanan, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık yetkin kişileri bünyemize kazandırmaktır.
Açık pozisyonlar için Delta Hospital veri tabanı ve kariyer portallarında yer alan başvurular değerlendirilerek adaylar görüşmeye davet edilmektedir.
İhtiyaç duyulan pozisyonun gerektirdiği bilgi beceri düzeyi, nitelikleri, yetkinlikleri ve deneyimleri dikkate alınarak ön değerlendirmeden geçirilir.

Olumlu olarak değerlendirilen adaylar ikinci görüşmeyi yapmak üzere ilgili bölüm yöneticilerine yönlendirilir. Karar verilen aday ile ilgili referans araştırması yapılır, devamında ise uygun bulunan adaylara iş teklifi sunulmaktadır.