Op.Dr. Alper Kafkaslı
Delta Hospital - Küçükyalı, Fsm Tıp Merkezi - Madenler
Üroloji
 
1. Adı Soyadı : ALPER KAFKASLI
İletişim Bilgileri

Mail

 

: alperkafkasli@deltahospital.com.tr

 
2. Doğum Tarihi : 07/09/1978
 
3. Ünvanı : Uzman Doktor (Üroloji)
 
4. Öğrenim Durumu :
 
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Tıp Fakültesi Kocaeli Üniversitesi  1996-2003
Sertifika İş yeri hekimliği Kocaeli Tabip Odası  2003-2003
Yüksek Lisans Hastane  ve Sağlık Kurumları  Yönetimi Beykent Üniversitesi  2012-2013
Doktora Üroloji Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma  Hastanesi  2006-2011
 

5. Görevler

 

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Pratisyen Hekim İzmit SSK hastanesi 2004-2005
Pratisyen Hekim Körfez 6 nolu Sağlık Ocağı 2005-2006
Dr.Ar.Gör. S.B.Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi 2006-2011
Uzman Dr. S.B.Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi 2011-2015
Sağlık Müdür Yardımcısı İstanbul Sağlık İl Müdürlüğü 2014-2015
Yrd.Doç.Dr Yeniyüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD 2015-2018
Uzman Dr Via Hospital Sancaktepe 2015-2018
Uzman Dr Delta Hospital 2018-
6. Yüksek Lisans Tezi

Sağlıkta İletişim Sorunları, Nedenleri ve Çözüm Yolları

7. Doktora Tezi

Radikal Perineal Prostatektomi Sonrası Erektil Fonksiyonun Değerlendirilmesi

 

8. ESERLER

 

A.  Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.    Tuncer M, Tarhan F, Kafkasli A, Demir K, Yucetas U, Faydaci G, Eryildirim B, Sarica The effects of stress incontinence surgery on sexual function and life quality of women K.Arch Ital Urol Androl. 2016 Jul 4;88(2):106-10. doi: 10.4081/aiua.2016.2.106. PMID:27377085

 

2.    Sarica K, Kafkasli A, Narter F, Ozturk O, Yazici O, Hamarat B, Sahin C, Eryildirim B. Hyperoxaluria-induced tubular ischemia: the effects of verapamil on the antioxidant capacity of the affected kidneys. Urolithiasis. 2016 Jun 9. [Epub ahead of print] PMID:27278529

 

3.    Yazici O, Tuncer M, Sahin C, Demirkol MK, Kafkasli A, Sarica K Shock Wave Lithotripsy in Ureteral Stones: Evaluation of Patient and Stone Related Predictive Factors.. Int Braz J Urol. 2015 Jul-Aug;41(4):676-82. doi: 10.1590/S1677-5538.IBJU.2014.0330. PMID:26401859

 

4.    Sahin C, Eryildirim B, Kafkasli A, Coskun A, Tarhan F, Faydaci G, Sarica K. Predictive parameters for medical expulsive therapy in ureteral stones: a critical evaluation. Urolithiasis. 2015 Mar 29. [Epub ahead of print]

 

5.      Sahin C, Tuncer M, Yazici O, Kafkasli A, Can U, Eryildirim B, Koca O, Sarica K.

The importance of internet usage for urologic patients. Arch Ital Urol Androl. 2014 Dec 30;86(4):261-5. doi: 10.4081/aiua.2014.4.261.

 

6.      Kiremit MC, Guven S, Sarica K, Ozturk A, Buldu I, Kafkasli A, Balasar M, Istanbulluoglu O, Horuz R, Cetinel CA, Kandemir A, Albayrak S. Contemporary Management of Medium-Sized (10-20 mm) Renal Stones: A Retrospective Multicenter Observational Study. J Endourol. 2015 Mar 6. [Epub ahead of print]

 

7.      Sarica K, Kafkasli A,Yazici Ö, Çetinel AC,Demirkol MK, Tuncer M, Şahin C,Eryildirim B.Ureteral wall thickness at the impacted ureteral stone site: a critical predictor for success rates after SWL. Urolithiasis. 2015 Feb;43(1):83-88. doi: 10.1007/s00240-014-0724-6. Epub 2014 Nov 25.

8.      Tuncer M, Sahin C, Yazici O, Kafkasli A, Turk A, Erdogan BA, Faydaci G, Sarica K.

Does extracorporeal shock wave lithotripsy cause hearing impairment in children? J Urol. 2015 Mar;193(3):970-4. doi: 10.1016/j.juro.2014.09.118. Epub 2014 Oct 13.

 

9.      Sahin C, Kafkasli A, Cetinel CA, Narter F, Saglam E, Sarica K.

How do the residual fragments after SWL affect the health-related quality of life? A critical analysis in a size-based manner. Urolithiasis. 2015 Apr;43(2):163-70. doi: 10.1007/s00240-014-0727-3. Epub 2014 Oct 2.

 

10.  Akça O, Horuz R, Boz MY, Kafkasli A, Gökhan O, Göktaş C, Sarica K. Obesity mightnot be a disadvantage for SWL treatment in children with renal stone. Int Urol Nephrol. 2013 Feb;45(1):11-6. doi: 10.1007/s11255-012-0368-9. Epub 2013 Jan 9. İlgili atıf indekslerince taranıyor.

11.  Kafkaslı A, Yücel Boz M, Balaban M, Horuz R, Selimoğlu A, Albayrak S, Cangüven Ö.Turk The effects of retropubic and perineal radical prostatectomy techniques on postoperative urinary continence after surgery: Results of 196 patients. J Urol. 2013 Sep;39(3):147-52. doi: 10.5152/tud.2013.031. PMID:26328099

 

12.  Horuz R, Göktaş C, Çetinel CA, Akça O, Cangüven Ö, Şahin C, Kafkaslı A, Albayrak S. Simple preoperative parameters to assess technical difficulty during a radical perinealprostatectomy. Int Urol Nephrol. 2013 Feb;45(1):129-33. doi: 10.1007/s11255-012-0310-1. Epub 2012 Oct 7. İlgili atıf indekslerince taranıyor.

 

13.  Göktaş C, Horuz R, Akça O, Cetinel CA, Cangüven O, Kafkaslı A, Albayrak S, Sarıca K. The effect of citrate replacement in hypocitraturic cases on the results of SWL: a preliminary prospective randomized study. Int Urol Nephrol. 2012 Oct;44(5):1357-62. doi: 10.1007/s11255-012-0190-4. Epub 2012 May 12. İlgili atıf indekslerince taranıyor.

 

B.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 

1.      Kadir Demir, Akif Turk, Ahmet Selimoğlu, Hasan Aslan, Osman Celik, Alper Kafkaslı Sekonder Bobrek Tumoru Sıklığı, Bobreğe Metastatik Malignitede Cerrahi Tedavi: Klinik ve Patolojik Ozellikler Metastatic Malignancy to the Kidney. JAREM 2014; 4: 111-4

 

2.      Oktay Akca, Savas Yalcın, Rahim Horuz, Mustafa Boz, Alper Kafkaslı, Cihangir Cetınel, Cemal Goktas, Caglar Cakır, Selami Albayrak. Enigmatic Traces Determined on Radical Perineal Prostatectomy Specimens: An Anatomohistological Study. J Clin Anal Med 2014;5(5):377- 80. İlgili atıf indekslerince taranıyor.

 

3.      Alper Kafkaslı, Önder Cangüven  Antidepresanların cinsel fonksiyonlara etkisi. Androloji Bülteni Mart 2013 : 52 ; 1-6

 

  1. Önder Cangüven, Cemal Göktaş, Alper Kafkaslı, Hüseyin Aydemir, Selami Albayrak

Direkt Giriş ve Seldinger Yöntemleri ile Gerçekleştirilen Perkütan Nefrostomi Tekniklerinin Karşılaştırılması Bakırköy Tıp Dergisi 2009;5:103-105